Taxatie

Taxatie – Of het nu voor een financiering, verzekering, bij boedelscheiding, erfenis of een geschil is, de werkelijke waarde kennen van een boot, zeil- of motorjacht is uiterst belangrijk. Al onze taxateurs en experten zijn aangesloten bij de Vereniging van Taxateurs (VRT), NIVRE, HISWA en EMCI om onafhankelijk en met kennis van zaken de waarde te bepalen.

Een taxatie van een schip of jacht geeft een zo correct mogelijke waardebepaling op basis van een vaststelling van de staat van onderhoud, een risicoanalyse en een daaraan gekoppelde indicatie van de waarde van het schip. Een taxatie kan ook een onderdeel zijn van een uitgebreide aankoopinspectie, maar ook losstaand worden uitgevoerd.

Taxatierapporten worden opgemaakt in geval van:​

  • Aan- of verkoop

  • Financiering voor aanschaf of refit

  • Verzekering (vaste taxatiewaarde voor drie jaar)

  • Verzekering berging en aansprakelijkheid

  • Gedeeld eigendom

  • Boedelscheiding

  • Nalatenschappen / erfenissen

  • Faillissementen

  • Import

​Hieronder wordt kort ingegaan op de verschillende redenen voor het aanvragen van een taxatie.

Financiering

Om krediet of financiering voor uw jacht te verkrijgen, vraagt de bank of kredietverstrekker een marktconforme waardebepaling van het schip. De waarde van het onderpand bepaalt een onafhankelijke deskundige zoals INS. Bij een taxatie voor financieringen worden drie waarden vastgelegd: de vervangingswaarde, de gedwongen verkoopwaarde/executiewaarden en de geraamde waarde op een publieke veiling. De vervangingswaarde is de reële waarde van het schip of de jacht op de dag van de taxatie. De executiewaarde is de gedwongen verkoopwaarde binnen 3 tot 6 maanden. Dit is een percentage van de dagwaarde, afhankelijk van het soort schip en de economische omstandigheden. Het taxatierapport, met de objectief bepaalde waarden, bevat een uitgebreide omschrijving van de boot en zijn installaties, het interieur en de uitrusting. De mogelijke waarde op een publieke veiling is een richtwaarde.

 

Verzekering

​Ook bij het verzekeren van uw schip is een correcte waardebepaling belangrijk. Een te lage waarde dekking kan tot grote teleurstellingen leiden bij een ongeval of schade, een overschatting drijft de prijs van de verzekering onnodig hoog. Stel dat er een wijziging in aandrijving gebeurt of een refit plaatsvindt. Houd er dan rekening mee dat dit invloed heeft op de waarde en dus ook op de verzekering van het schip. Denk er dus aan ook dan een taxatie te laten (her)uitvoeren.  INS Survey levert deze waardebepaling die de vervangingswaarde van het schip of jacht in zijn geheel of per onderdeel vastlegt voor de verzekeringsmaatschappij. Om uw schip optimaal te verzekeren tegen brand, verlies of diefstal raden wij aan om minimum 1 keer om de 5 jaar een taxatie door onafhankelijke deskundige te laten uitvoeren.  Bij een taxatie voor verzekeringsdoeleinde beoordelen wij ook de veiligheid. 

Boedelscheiding

Bij een boedelscheiding, bijvoorbeeld bij echtscheiding, hebben alle betrokken partijen baat bij een correcte waardebepaling of taxatie van de te verdelen goederen, in dit geval een schip. De taxatie van een schip of jacht kan daarbij voor één of beide partijen worden uitgevoerd. Een onafhankelijke, gecertificeerde expert is de uitgelezen persoon om deze opdracht uit te voeren. 

Erfenis

​Bij het verdelen van een nalatenschap kan een juiste inschatting van de waarde van een schip heel wat onenigheid en discussie vermijden. Een taxatie bij erfenis is een waardebepaling die zorgvuldig, onafhankelijk en objectief wordt uitgevoerd zonder invloed van emotionele factoren. Een gecertificeerd taxateur zorgt voor een grondig rapport waar de marktvraag en de conditie, belangrijke waarde bepalende factoren, uitvoerig zijn omschreven.

 

Heb je vragen over taxaties?

Deel ons dienst -

Contacteer ons

Wenst u meer te weten te komen over onze werking? Of heeft u specifieke vragen rond een bepaalde opdracht of schip?

Wij horen het graag!